Lasten ja nuorten asiaa

Lappeenrannan Kokoomusnaiset tahtovat antaa pienten lasten vanhemmille aitoja mahdollisuuksia valita tilanteeseensa sopiva päivähoito. Vanhempi voi hoitaa kotona, palkata hoitajan, viedä lapsen päiväkotiin tai ryhmäperhehoitoon.

Esiopetuksessa ammattikasvattajat, tietenkin yhteistyössä huoltajien kanssa, huolehtivat jo kuusivuotiaista. Lapset oppivat toimimaan ryhmässä saaden myös yksilöllistä ohjausta. Nivelvaihe päiväkodista kouluun sujuu useimmiten mukavasti.

Lappeenrannan kouluverkon viime vuosien myllerrys on rauhoittumassa. Pelätyt suuryksikötkin ovat käytännössä osoittautuneet toimiviksi. ”Isommassa on enemmän osaamista.” Lappeenrannassa on opetustyön henkilöstö pätevää. Kasvatustyössä tarvitaan monia yhteistyötahoja. Luonnollisesti huoltajat ovat alaikäisten kohdalla tärkeimmät. Kouluavustajat tai ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit, koulutyöntekijät ovat tulleet voimakkaasti mukaan arkeen. Kun erityisluokkia puretaan ja tavalliseen luokkaan tulee monenlaista tuen tarvitsijaa, näin pitää ollakin. Myös opetusryhmien pienentämisestä on apua yksilöllisten tarpeiden lisäännyttyä. Opettajat hankkivat lisäkoulutusta voidakseen vastata haasteisiin. Tätä kehitystä kokoomusnaiset tukevat.

Kaikilla tulee olla mahdollisuus päivähoitoon ja kouluun terveellisessä ympäristössä, tarvittaessa vaikka väliaikaisratkaisujen avulla. Myös turvallisuudesta on huolehdittava mm. aitojen, portaikkojen, liikennejärjestelyiden avulla. Aktiivista otetta asioiden kehittämiseksi tarvitaan.

Perheellä ei välttämättä ole keinoja selviytyä omineen. Matalan kynnyksen apua saa mm. Lasten ja nuorten talosta. Sinne voi poiketa juttelemaan ilman lähetettä, ja tarvittaessa saada jatkuvampaakin tukea. Kannustamme puuttumaan asioihin aikaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat kasvavat ylipääsemättömiksi.

Syksyllä 2016 otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma.  Ennen oli painopiste siinä, mitä opetettiin. Nyt keskitytään enemmän keinoihin, miten opitaan ja opetetaan. Ilmiölähtöisyys ja elämyksellisyys tulevat keskiöön, jolloin oppilas saadaan tahtomaan tietoa. Työelämän vaatimukset ja ammattien muuttuminen sanelevat suuntaa.

Perusopetuksen jälkeen nuorelle on oltava mielekäs jatkopaikka. Aikuisen tuki puuttuu useilta. Oppilaanohjaus on tärkeää. Pelkällä peruskoulun päättötodistuksella ei kovenevassa kilpailussa pärjää. Niinpä lukio, ammatillinen koulutus, opistot tai oppisopimus tulee esitellä järkevinä vaihtoehtoina. Joutilaisuus ei sitä ole. Syrjäytymisen estäminen on kaikkien asia.