Iloa yhdessä toimimisesta!

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
Kokoomusnaisten syyskokouksessa jaettiin ansiomerkkejä

Lappeenrannan Kokoomusnaiset ry


Lappeenrannan Kokoomusnaiset ry on toiminut vuodesta 1951 lähtien. Yhdistys kuuluu Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n sekä Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry:n.
 

Yhdistyksen toiminnan tavoitteet

Lisätä naisten poliittisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Edistaa naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.
Toteuttaa Kokoomuksen Naisten Liiton pääperiaatteille rakentuvia pyrkimyksiä

 

Lappeenrannan Kokoomusnaisille tärkeimmät teemat ovat:

 

Lapsiperheiden hyvinvointi:

 • varhainen puuttuminen ja tuki
 • terveelliset päiväkodit ja koulut
 • panostus opetuksen laatuun seinien sijaan

Nuorten elämänhallinta, syrjäytymisen estäminen:

 • panostus etsivään nuorisotyöhön
 • matalan kynnyksen palvelupisteet
 • nuorisotakuun toteutuminen

Työttömyyden hoito:

 • elinkeinoelämän kehittäminen
 • työllistämistuet

Arvokas elämä:

 • toimivat sosiaali/terveys - palvelut kaikille
 • laitoshoidosta tuettuun kotihoitoon
 • valinnanvapaus
 • omaishoito

Kestävä kehitys:

 • luonto
 • yhteistyö Lappeenrannan Teknillisen yliopiston kanssa

 

 

AJANKOHTAISTA

AJANKOHTAISTA