Iloa yhdessä toimimisesta!

Kokoomusnaisten syyskokouksessa jaettiin ansiomerkkejä

Lappeenrannan Kokoomusnaiset ry


Lappeenrannan Kokoomusnaiset ry on toiminut vuodesta 1951 lähtien. Yhdistys kuuluu Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n sekä Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry:n.
 

Yhdistyksen toiminnan tavoitteet

Lisätä naisten poliittisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Edistaa naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.
Toteuttaa Kokoomuksen Naisten Liiton pääperiaatteille rakentuvia pyrkimyksiä

 

Lappeenrannan Kokoomusnaisille tärkeimmät teemat ovat:

 

Lapsiperheiden hyvinvointi:

 • varhainen puuttuminen ja tuki
 • terveelliset päiväkodit ja koulut
 • panostus opetuksen laatuun seinien sijaan

Nuorten elämänhallinta, syrjäytymisen estäminen:

 • panostus etsivään nuorisotyöhön
 • matalan kynnyksen palvelupisteet
 • nuorisotakuun toteutuminen

Työttömyyden hoito:

 • elinkeinoelämän kehittäminen
 • työllistämistuet

Arvokas elämä:

 • toimivat sosiaali/terveys - palvelut kaikille
 • laitoshoidosta tuettuun kotihoitoon
 • valinnanvapaus
 • omaishoito

Kestävä kehitys:

 • luonto
 • yhteistyö Lappeenrannan Teknillisen yliopiston kanssa