KOKOOMUSNAISTEN LAPPEENRANTA

Lappeenrannan kaupunki on hyvä paikka elää ja asua

 

Lappeenrannan Kokoomusnaiset ry:n ydintehtävä on vaikuttaa oman kaupunkimme elinvoimaisuuteen. Haluamme omalla toiminnallamme vahvistaa, että Lappeenrannan visio puhtaasta, eloisasta ja turvallisesta kaupungista toteutuu. Poliittisen toiminnan rinnalla toinen tärkeä tehtävämme on rohkaista naisia mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan aktiivisina kansalaisina ja poliittisina päätöksentekijöinä.

 

ILOA YHDESSÄ TOIMIMISESTA


Lappeenrannan Kokoomusnaiset ry. tarjoaa yhteisön sinulle, joka olet kiinnostunut yhteisistä asioista. Jos poliittinen ura kiinnostaa tai etsit samanhenkistä seuraa, tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan. Naisyhdistyksessämme toteutuu mahdollisuuksien tasa-arvo. Tehdään Lappeenrannasta paras kaupunki.

 

Jotakin perheestä

Perhe/koti muodostaa yhteiskunnan perustan. Jokainen uusi sukupolvi kasvaa perheessä. Turvallinen ja tasapainoinen kotiympäristö luo parhaimmat edellytykset lasten kasvulle ja kehitykselle sekä yhteiskunnan normien omaksumiseen. Lue lisää...

 

Lasten ja nuorten asiaa

Lappeenrannan Kokoomusnaiset tahtovat antaa pienten lasten vanhemmille aitoja mahdollisuuksia valita tilanteeseensa sopiva päivähoito. Vanhempi voi hoitaa kotona, palkata hoitajan, viedä lapsen päiväkotiin tai ryhmäperhehoitoon. Lue lisää...

 

Työpaikat ja yrittäminen

Lappeenrannan Kokoomusnaiset tahtovat asettaa työn tekemisen ja yrittäjyyden tärkeään asemaan, ”uuteen nousuun”. Haluamme olla mukana kannustamassa Lappeenrannan asukkaita aktiiviseen työelämään, koulutukseen ja yrittäjyyteen. Lue lisää...

 

Arvokas elämä    

Ikääntyvien tulee kokea olevansa yhteisönsä täysvaltaisia ja arvostettuja jäseniä.  Heidän läsnäolonsa, kokemuksensa ja osaamisensa ovat tärkeitä voimavarojamme. Ikääntyminen on arvokasta, aktiivista ja turvallista silloin, kun heitä kuunnellaan ja otetaan mukaan päätöksenteossa. Heidän elinympäristönsä tarvitsee olla esteetön. Esteettömyys voi olla niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista. Arvokas vanhuus on meidän jokaisen tavoite, minkä turvaaminen tulee ottaa sydämenasiaksi.

 

Kestävä kehitys     

Kaupunkimme tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon niin ympäristö, ihminen ja talouskin. Kestävän kehityksen politiikka on nykyään monipuolinen kokonaisuus, käsittäen ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden.

Lappeenrannan Kokoomusnaiset haluavat olla vahvistamassa erityisesti inhimillistä ja sosiaalista pääomaa kaupungissamme. Kokoomusnaiset tukevat lämpimästi Lappeenrannan teknisen yliopiston Green Campus toiminta- ja ajatusmallia.