Jotakin perheestä

Perhe/koti muodostaa yhteiskunnan perustan. Jokainen uusi sukupolvi kasvaa perheessä. Turvallinen ja tasapainoinen kotiympäristö luo parhaimmat edellytykset lasten kasvulle ja kehitykselle sekä yhteiskunnan normien omaksumiseen.

Perhe kohtaa monenlaisia haasteita; mm. päihteidenkäyttöä, työttömyyttä, taloudellista ahdinkoa, väkivaltaa, heitteillejättöä, hyväksikäyttöä, huostaanottoa, mielen-terveysongelmia ja sairauksia. Meidän on tehtävä kaikkemme parantaaksemme perheen mahdollisuuksia selviytyä yhteiskunnassa. Perhe on myös taloudellinen yksikkö, jota yhteiskunta tukee tulonsiirroilla ja muilla toimenpiteillä. Neuvolatoiminta, lapsilisät, päivähoito ja varhaiskasvatus ovat hyviä vakiintuneita käytäntöjä. Perhevapaiden jakamisen vanhempien kesken tulee olla perheen omassa harkinnassa.

Tärkeä perheen tehtävä on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen niin, että sosiaaliset taidot kehittyvät. Perheessä tulisi kaikkien jäsenten saada osakseen tukea, rakkautta ja hyväksyntää. Yhteiskunnan tehtävä on tukea perheen edellytyksiä selviytyä haasteistaan.